ONDO PASA

‘ZU(K) ZEU(K)’ ekimenaren barruan kokatu behar da Ondo Pasa 2020, Prebentzio eta osasunaren sustapenerako kanpaina.

Urte osoan zehar, eta arlo ezberdinetan- ikastetxeetan, gune irekian, e.a. egiten diren ekintzen jarraipena da, udako testuingurura egokituta egongo da arrisku murrizketaren eta prebentzio unibertsaleko (aisialdi osasuntsua) estrategiak erabiliz.

Aurten berrikuntza nabarmen batekin gatoz, izan ere kamisetaren ordez botilak banatuko dira. 300 botila egin dira Ondo Pasako logo berriarekin. Hamasei urte pasa dira lehenengo kamiseta banatzen hasi ginenetik. Hausnarketa sakona egin ondoren Ondo Pasako mezua eta sentsua bultzatzeko eta indartzeko garaia zela pentsatu dugu.

Prebentzioa eta osasunaren sustapena

Gogoratu nahi dugu Prebentzio Komunitarioko Zerbitzuko helburu nagusiena prebentzio eta osasunaren sustapena dela,  hau da ohitura eta bizimodu osasungarriak bultzatzea, eta hemen kokatu behar dira egiten ditugun ekintza guztiak.

Zehazki, botilarekin ohitura osasungarriak sustatzeaz gain (edozein tokira eramateko dela eta) norbere buruaren zainketa bultzatu nahian, izan ere keinu horrekin komunitatea zainduko dugu, denok Hondarribia osasuntsu bat nahi baitugu. Honekin lotuta, botila berrerabilgarria denez plastikoa ekidituko dugu.

12-25 urte bitarteko nerabe eta gazteak botila jasotzera Prebentzio Komunitarioko Udal Zerbitzura etorri beharko dira bila, uztailaren 13 tik abuztuaren 7 bitarte goizeko 10:00etatik 13:30etara.

Honekin batera, ostalaritzarako kartel espezifiko bat egin da eta abuztuan banatze arduratsuan formazio bat jasoko dute ostalariek; eskutitz bat bidaliko zaie kartelarekin batera, eragile komunitario gisa duten garrantzia azpimarratzen.

 

 

La campaña de prevención y promoción de la salud Ondo Pasa 2020 se enmarca dentro de la iniciativa ‘Zu (k) zeu (k)’.

Es una continuidad de las acciones que se realizan a lo largo de todo el año, en los diferentes ámbitos: centros escolares, espacio abierto, etc. y está adaptado al contexto estival, utilizando estrategias de reducción de riesgos y prevención universal (ocio saludable).

Este año venimos con una novedad interesante, ya que en lugar de la camiseta se repartirán botellas o cantimploras. Se han elaborado 300 botellas con el nuevo logo de Ondo Pasa. Han pasado dieciséis años desde que empezamos a repartir la primera camiseta. Después de hacer una profunda reflexión hemos pensado que era hora de impulsar y reforzar el mensaje y el sentido común de Ondo Pasa.

Prevención y promoción de la salud

Queremos recordar que el objetivo principal del Servicio de Prevención Comunitaria es la promoción de la prevención y la salud, esto es impulsar hábitos y estilos de vida saludables, y aquí es donde deben situarse todas las acciones que realizamos.

En concreto, además de fomentar los hábitos saludables con la botella (para llevarla a cualquier lugar), con este gesto vamos a cuidar a la comunidad, porque todos queremos una Hondarribia saludable. Al tratarse de una botella reutilizable evitaremos el plástico.

Los y las adolescentes y jóvenes de entre 12 y 25 años deberán acudir al Servicio Municipal de Prevención Comunitaria para recoger la botella, del 13 de julio al 7 de agosto de 10:00 a 13:30 de la mañana.

Junto a esto, se ha elaborado un cartel específico para hostelería y en agosto recibirán una formación en reparto responsable. Se enviará una carta a los y las responsables de hostelería junto con el cartel, subrayando su importancia como agentes de la comunidad.

 

Leave Comment