FAMILIAK SAREAK EGITEN

 

FAMILIAK SAREAK EGITEN. Teknologien erabilpen osasuntsuaren inguruko solasaldia.

Ikasturte honetan Familia Saregileak programa jarriko da martxan. Familia Saregileak, Prebentzio Komunitarioko hezitzaile eta ama talde batek diseinatu duen proiektu bat da, Hondarribiko familia guztiei zuzendua. Programa hau familien arteko harreman-sareak sortzera bideratuta dago, guraso gisa gure seme-alaben hazkuntzan eta heziketan izan ditzakegun kezken, galderen, zalantzen eta abarren aurrean elkar laguntzea eta familiek dituzten trebetasunak eta gaitasunak partekatzea du helburu, formakuntza, aisialdi ekintza eta elkarretaratze bitartez.

Programari hasiera emateko “Teknologia eta adingabeak: teknologien erabilera osasuntsua» formakuntza burutuko da gurasoentzat martxoaren 16an, Hondarribiko Kultur Etxean, 19:00tan. Bertan, teknologien inguruko heziketak duen garrantziaz arituko gara.

Teknologiek izugarrizko aldaketak eragin dituzte gizartean eta ondorioz bizitzako esparru guztietan, familia eremua ez da horren salbuespen. Gailu teknologikoen erabilera arduratsuak erronka berriak dakartza guraso gisa haur eta nerabeen garapen positiboaren sustapenean. Adingabeengan teknologien erabilera arduratsua sustatu ahal izateko, ezinbestekoa da baliabide teknologikoek gure seme-alaben hezkuntzan eta garapenean izan ditzaketen abantailez jabetzea eta aldi berean, horiei loturiko arriskuak murriztea.

Adingabeak, adin goiztiarretik baliabide teknologikoekin harremanetan daude, besteak beste telebista, mugikorra, ordenagailua edota tablet-a. Bertan whatsapp, youtube, instagram, facebook, edota tik tok bezalako plataformen erabilera egin dezakete. Hori dela eta, gero eta gehiago dira beren seme-alabek baliabide teknologikoez egiten duten erabileraren inguruan orientazio beharra azaleratzen duten gurasoak: “zenbat urterekin utz diezaieket nire seme-alabei mugikorra izaten?”, “zenbat denboraz erabil ditzakete gailu teknologiko ezberdinak?”, “adinaren arabera desberdintasunak daude?”, “nola susta dezaket teknologiaren erabilera osasuntsua nire seme-alabengan?”, “nire seme-alabek gailu teknologikoak libreki erabili ditzakete, edo hauen erabilera kontrolatu beharko nuke guraso gisa?”… Galdera edota kezka hauek ohikoak dira gurasoen artean eta horiei erantzutea batzuetan ez da lan erraza. Egoera honen aurrean, Familia Saregileak programaren baitan aurrera eramango den formakuntzaren helburua, horrelako galderei erantzun ahal izateko jarraibide batzuk partekatzeaz gain, gogoeta espazioak sortzea da, familia ezberdinek beren esperientziak eta ezagutzak elkarbanatu ditzaten.

 

 

FAMILIAS TEJIENDO REDES. Charla sobre el uso saludable de las tecnologías.

Este curso se pone en marcha el programa Familia Saregileak. Se trata de un proyecto que ha diseñado un grupo de familias, educadoras de Prevención Comunitaria y madres, dirigido a todas las familias de Hondarribia. Este programa está orientado a crear redes de relación entre las familias, con el objetivo de ayudarnos mutuamente ante las inquietudes, preguntas, dudas, etc. que como madres y padres podemos tener en la crianza y educación de nuestras hijas y nuestros hijos, y compartir las habilidades y capacidades de las familias a través de la formación, actividades de ocio y el encuentro.
El programa comenzará con la formación «tecnología y menores: un uso saludable de las tecnologías» para madres y padres el 16 de marzo a las 19:00 en la Casa de Cultura de Hondarribia. Allí hablaremos de la importancia de la educación en tecnologías.

Las tecnologías han provocado cambios importantes en la sociedad y, por tanto, en todos los ámbitos de la vida, y el ámbito familiar no es una excepción. El uso responsable de los dispositivos tecnológicos plantea nuevos retos como madres y padres en la promoción del desarrollo positivo de niños, niñas y adolescentes. Para poder promover un uso responsable de las tecnologías en los y las menores es imprescindible ser conscientes de las ventajas que los recursos tecnológicos pueden tener en la educación y desarrollo de nuestros hijos e hijas y, al mismo tiempo, reducir los riesgos asociados a los mismos.
Los y las menores, desde edades tempranas, están en contacto con medios tecnológicos como la televisión, el móvil, el ordenador o la tablet. Allí pueden hacer uso de plataformas como whatsapp, youtube, instagram, facebook, o tik tok. Por ello, cada vez son más los padres y madres que manifiestan su necesidad de orientación sobre el uso que hacen sus hijos e hijas de los medios tecnológicos: ¿Con cuántos años puedo dejar que mis hijos e hijas tengan un móvil?, ¿Cuánto tiempo pueden utilizar diferentes dispositivos tecnológicos?, ¿Hay diferencias en función de la edad?, ¿Cómo puedo promover un uso saludable de la tecnología en mis hijos e hijas?, ¿Mi hija o hijo puede utilizar libremente los dispositivos tecnológicos o debería controlar su uso como madre/padre?… Estas preguntas y/o preocupaciones son comunes entre los padres y madres y a veces no es tarea fácil responder a ellas. Ante esta situación, el objetivo de la formación que se llevará a cabo en el marco del programa Familias Saregileak, además de compartir algunas pautas para poder responder a este tipo de preguntas, es crear espacios de reflexión en los que las diferentes familias puedan compartir sus experiencias y conocimientos.

Leave Comment