ATENCIÓN DIRECTA - ARRETA, ORIENTAZIOA ETA AHOLKULARITZA

Arreta psikologikoa, banakakoa eta familiarra.
Atención psicológica, individual y familiar.

Gazteentzat oreintazio eta aholkularitza psikologikoa – Orientación y asesoramiento Psicológico a jóvenes.

Drogomenpekotasunen arazoei arreta. Orientariazioa eta aholkularitza.